Bouw aan een krachtig huwelijk en toegewijd ouderschap

OerOuders

Privacybeleid

Als je op mijn website bent of contact met mij opneemt deel je waarschijnlijk persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruiken, vastleggen en bewaren van (bijzondere) persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens er worden verzameld en wat er met deze gegevens gebeurt.

 

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en OerOuders. De manier van communicatie maakt daarbij niet uit. OerOuders, gevestigd aan de mekkelhorsterstaat 31, te Beuningen (ov) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar hallo@oerouders.nl.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren, zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je adresgegevens, contactgegevens, etc. Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens vertellen bijvoorbeeld iets over je afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden.

 

Bijzondere persoonsgegevens.
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens gebruikt, opgeslagen of bewaard.

 

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een persoon – jonger dan 16 jaar – heb verzameld zonder toestemming van een ouder of voogd dan kun je contact opnemen via hallo@oerouders.nl. De gegevens worden dan verwijderd. Indien ik gegevens van personen jonger dan 16 jaar verzamel, wordt dit altijd gedaan met toestemming van de ouder of voogd.

 

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?

1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt. Ik help je graag als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen, e-mailen of appen. En je kunt op de website een formulier invullen of een brief sturen. Om je te kunnen helpen, sla ik een aantal gegevens van je op. Daardoor weet ik wie je bent en kan ik ook bij een volgend contactmoment terugvinden waar we over hebben gesproken.

Als je vragen voor mij hebt, dan sla ik de volgende gegevens van je op:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Jouw bericht

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

 

2. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te maken. Als je bij mij producten en/of diensten afneemt, dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen waar je om hebt gevraagd. Daarom sla ik de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Overige door jou aangeleverde (persoons)gegevens

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

 

3. Om offertes op te stellen en naar je toe te sturen. Voordat ik voor je aan de slag ga, kan ik je een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijk voorschrift.

 

4. Om te kunnen factureren en incasseren. De door jou afgenomen producten of diensten moeten betaald worden. Als je niet betaalt, dan ben ik genoodzaakt een incassotraject te starten. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Kamer van Koophandel-nummer (bij een zakelijke klant)
 • Btw-nummer (bij een zakelijke klant)

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

 

5. Om je met jouw verjaardag en/of de feestdagen een (relatie)geschenk en/of kaart te sturen. Met jouw verjaardag en/of de feestdagen verstuur ik relatiegeschenken en/of kaarten. Als je hiermee akkoord gaat, dan gebruik ik de volgende gegevens om in mijn systeem te verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

 

6. Om intake- en coachgesprekken te voeren en vast te kunnen leggen. Ik neem intakegesprekken af, de dingen die wij tijdens deze gesprekken bespreken leg ik digitaal vast. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om dat in mijn systeem te verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

 

7. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlenening en/of productlevering. Als ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken, dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat, dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn systeem te verwerken:

 • Naam
 • Emailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

 

8. Om je tools (bijvoorbeeld een checklist, e-book, etc.) toe te sturen en je uit te nodigen voor on-en offline evenementen, zoals trainingen, livedagen, etc. Graag houd ik je hiervan op de hoogte of stuur ik je de tools toe waarvan je hebt aangegeven dat je ze wilt ontvangen. Als je hiermee akkoord gaat, dan gebruik ik de volgende gegevens om in mijn systeem te verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

 

Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik.
OerOuders gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld. Ook gebruik ik analytische cookies, zoals Google Analytics om het gedrag van mijn bezoekers te bestuderen en aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren. Ik maak soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel) zodat ik je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden, bijvoorbeeld met behulp van adverteerders en social media bedrijven.

 

Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen, dan vraag ik je om akkoord te gaan met mijn cookies tijdens je eerste bezoek aan mijn website. Ik verwijs je daarbij ook naar mijn cookieverklaring.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Doorgifte aan partners.
Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Mijn nieuwsbrieven versturen
 • Mijn betalingen & incasso’s afhandelen
 • Mijn webhosting verzorgen
 • Mijn relatiegeschenken verzenden

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving. Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

 

Doorgifte aan derden.
Ik deel of verkoop jouw persoonsgegevens niet met of aan externe personen of organisaties, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Een andere uitzondering is als ik op basis van wet- en regelgeving verplicht word om jouw gegevens te delen.

 

De beveiliging van jouw gegevens.
OerOuders heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje ‘Jouw rechten’.

E-mail. E-mails blijven minimaal 1 jaar bewaard na afronding van een dienst. E-mails ouder dan 5 jaar worden verwijderd, tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes. Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Jouw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief. Je kunt je op ieder gewenst moment jouw gegevens uit mijn nieuwsbriefsysteem verwijderen door jezelf uit te schrijven, onderaan de nieuwsbrief.

 

Jouw rechten.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OerOuders. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar hallo@oerouders.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen.

Er wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek gereageerd. OerOuders wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Melden van een datalek. Als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt, dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je een datalek ontdekt, vraag ik je dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar hallo@oerouders.nl Ik kan dan direct actie ondernemen.

 

Aansprakelijkheid.
Dit privacystatement heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die OerOuders verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. OerOuders accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Wijzigingen in deze verklaring.
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen OerOuders als bedrijf.

Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief, waar ik je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. In ieder geval raad ik je aan mijn privacystatement geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacybeleid.

Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van OerOuders ga je akkoord met deze wijzigingen.

 

Contact.
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via e-mail: hallo@oerouders.nl of per post:

OerOuders
tav Paul Folmer of Nance Folmer – van Heck
Mekkelhorsterstraat 31
7588 PL Beuningen (ov)

 

OerOuders is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 91446384.